You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

151 lines
4.1 KiB
Racket

#lang racket/base
(require racket/dict)
(provide named-color? named-color->hex)
(define (named-color? x)
(and (string? x) (dict-has-key? named-colors (string-downcase x))))
(define (named-color->hex nc)
(dict-ref named-colors (string-downcase nc)))
(define named-colors
'(("antiquewhite" . "#faebd7")
("aqua" . "#00ffff")
("aquamarine" . "#7fffd4")
("azure" . "#f0ffff")
("beige" . "#f5f5dc")
("bisque" . "#ffe4c4")
("black" . "#000000")
("blanchedalmond" . "#ffebcd")
("blue" . "#0000ff")
("blueviolet" . "#8a2be2")
("brown" . "#a52a2a")
("burlywood" . "#deb887")
("cadetblue" . "#5f9ea0")
("chartreuse" . "#7fff00")
("chocolate" . "#d2691e")
("coral" . "#ff7f50")
("cornflowerblue" . "#6495ed")
("cornsilk" . "#fff8dc")
("crimson" . "#dc143c")
("cyan" . "#00ffff")
("darkblue" . "#00008b")
("darkcyan" . "#008b8b")
("darkgoldenrod" . "#b8860b")
("darkgray" . "#a9a9a9")
("darkgreen" . "#006400")
("darkkhaki" . "#bdb76b")
("darkmagenta" . "#8b008b")
("darkolivegreen" . "#556b2f")
("darkorange" . "#ff8c00")
("darkorchid" . "#9932cc")
("darkred" . "#8b0000")
("darksalmon" . "#e9967a")
("darkseagreen" . "#8fbc8f")
("darkslateblue" . "#483d8b")
("darkslategray" . "#2f4f4f")
("darkturquoise" . "#00ced1")
("darkviolet" . "#9400d3")
("deeppink" . "#ff1493")
("deepskyblue" . "#00bfff")
("dimgray" . "#696969")
("dodgerblue" . "#1e90ff")
("firebrick" . "#b22222")
("floralwhite" . "#fffaf0")
("forestgreen" . "#228b22")
("fuchsia" . "#ff00ff")
("gainsboro" . "#dcdcdc")
("ghostwhite" . "#f8f8ff")
("gold" . "#ffd700")
("goldenrod" . "#daa520")
("gray" . "#808080")
("green" . "#008000")
("greenyellow" . "#adff2f")
("honeydew" . "#f0fff0")
("hotpink" . "#ff69b4")
("indianred" . "#cd5c5c")
("indigo" . "#4b0082")
("ivory" . "#fffff0")
("khaki" . "#f0e68c")
("lavender" . "#e6e6fa")
("lavenderblush" . "#fff0f5")
("lawngreen" . "#7cfc00")
("lemonchiffon" . "#fffacd")
("lightblue" . "#add8e6")
("lightcoral" . "#f08080")
("lightcyan" . "#e0ffff")
("lightgoldenrodyellow" . "#fafad2")
("lightgray" . "#d3d3d3")
("lightgreen" . "#90ee90")
("lightpink" . "#ffb6c1")
("lightsalmon" . "#ffa07a")
("lightseagreen" . "#20b2aa")
("lightskyblue" . "#87cefa")
("lightslategray" . "#778899")
("lightsteelblue" . "#b0c4de")
("lightyellow" . "#ffffe0")
("lime" . "#00ff00")
("limegreen" . "#32cd32")
("linen" . "#faf0e6")
("magenta" . "#ff00ff")
("maroon" . "#800000")
("mediumaquamarine" . "#66cdaa")
("mediumblue" . "#0000cd")
("mediumorchid" . "#ba55d3")
("mediumpurple" . "#9370db")
("mediumseagreen" . "#3cb371")
("mediumslateblue" . "#7b68ee")
("mediumspringgreen" . "#00fa9a")
("mediumturquoise" . "#48d1cc")
("mediumvioletred" . "#c71585")
("midnightblue" . "#191970")
("mintcream" . "#f5fffa")
("mistyrose" . "#ffe4e1")
("moccasin" . "#ffe4b5")
("navajowhite" . "#ffdead")
("navy" . "#000080")
("oldlace" . "#fdf5e6")
("olive" . "#808000")
("olivedrab" . "#6b8e23")
("orange" . "#ffa500")
("orangered" . "#ff4500")
("orchid" . "#da70d6")
("palegoldenrod" . "#eee8aa")
("palegreen" . "#98fb98")
("paleturquoise" . "#afeeee")
("palevioletred" . "#db7093")
("papayawhip" . "#ffefd5")
("peachpuff" . "#ffdab9")
("peru" . "#cd853f")
("pink" . "#ffc0cb")
("plum" . "#dda0dd")
("powderblue" . "#b0e0e6")
("purple" . "#800080")
("red" . "#ff0000")
("rosybrown" . "#bc8f8f")
("royalblue" . "#4169e1")
("saddlebrown" . "#8b4513")
("salmon" . "#fa8072")
("sandybrown" . "#f4a460")
("seagreen" . "#2e8b57")
("seashell" . "#fff5ee")
("sienna" . "#a0522d")
("silver" . "#c0c0c0")
("skyblue" . "#87ceeb")
("slateblue" . "#6a5acd")
("slategray" . "#708090")
("snow" . "#fffafa")
("springgreen" . "#00ff7f")
("steelblue" . "#4682b4")
("tan" . "#d2b48c")
("teal" . "#008080")
("thistle" . "#d8bfd8")
("tomato" . "#ff6347")
("turquoise" . "#40e0d0")
("violet" . "#ee82ee")
("wheat" . "#f5deb3")
("white" . "#ffffff")
("whitesmoke" . "#f5f5f5")
("yellow" . "#ffff00")
("yellowgreen" . "#9acd32")))